Enkele maanden geleden verscheen er een artikel in de Harvard Business Review over het leiden van teams met creatieve medewerkers. Dit artikel veroorzaakte een hele reeks van geïrriteerde reacties en niet alleen door het feit dat de “creatievelingen” werden voorgesteld als een aparte soort van het menselijke ras, dat men toch behoedzaam, met nodige omzichtigheid en vooral “speciaal” moest benaderen.

Uiteraard is het leiden van een team van creatieve professionals naar de gewenste resultaten geen eenvoudige opdracht. Vooral de evenwichtsoefening tussen het stimuleren van creativiteit en de aandacht voor de uiteindelijke output, is een belangrijk aandachtspunt voor teamleiders. Anderzijds kan men zich de vraag stellen of het sturen van een team van accountants, verkopers, administratieve bedienden of marketing mensen dan wel een lichtere opdracht is die men op automatische piloot kan uitvoeren?

Persoonlijk heb ik nog een extra bezwaar. Ik ben geen grote voorstander van het vakjes-denken. Customer Service moet zich om het welzijn van de klant bekommeren, Sales moet zorgen voor de nodige omzetcijfers, de Communicatie voor een vlekkeloze interne en externe communicatie. Deze logica is gebaseerd op een archaïsche manier van denken en leidt tot voorspelbare problemen qua samenwerking, klantentevredenheid en productiviteit.

Gezien de complexiteit van de externe omgeving en snelheid van de veranderingen die op ons afkomen, kunnen we ons geen ouderwets silodenken meer veroorloven. Een onderhoudstechnieker die een klus uitvoert, moet ook klantgericht kunnen communiceren met de opdrachtgever en met de nodige commerciële flair informatie geven over nieuwe modellen en hun voordelen voor de klant. En diezelfde technieker moet ook met een gezond verstand weten waar hij intern de vragen en noden van de klant moet bezorgen.

Behoudens enkele teams waar de corebusiness uit creativiteit bestaat (reclame, marketing, research voor nieuwe producten), is het dan ook niet nodig deze groep anders te behandelen dan anderen. Integendeel, iedereen in een organisatie zou zich geroepen moeten voelen om regelmatig de bestaande processen op een andere manier te bekijken en suggesties te doen voor veranderingen. Iedereen zou de behoeften van de (interne en externe) klanten op zijn radar moeten hebben en regelmatig suggesties geven over verbeteringen.

Om het met de woorden van John Cleese te zeggen: “Creativity is not a a talent; it’s a way of operating”.

U zal misschien denken “mooie woorden, maar in mijn team gebeurt dit niet spontaan”. Wel als een het troost moge wezen: dit gebeurt zeer zeldzaam tot nooit vanzelf. U voelt mij al aankomen: het is de teamleider die moet zorgen voor een stimulerende cultuur en vooral voldoende aandacht moet hebben voor een dagelijkse sturing en coaching. Meer innovatie, betere ideeën en verbeterprocessen zijn dus het gevolg van een aangepaste én consequente leiderschapsstijl.

In deze blog meer informatie over hoe je creatieve teams moet aansturen naar de gewenste resultaten. Hoewel een speciale aanpak niet echt nodig is, is het wel een inspiratiebron voor het leiden van teams, waar een meer creatieve output op de prioriteitenlijst staat. En eigenlijk zijn dat alle teams…

 Het centrale thema van het boek van Lina M. Eceheverria (“Idea Agent”Leadership That Liberates Creativity and Accelerates Innovation), biedt een interessante invalshoek: is het mogelijk om een team van creatieve professionals te leiden zonder hen te verstikken?De uitdaging is een balans tussen het volledig laten openbloeien van de creatieve energie van je team en het kanaliseren hiervan in tastbare resultaten. In dit boek leren wij hoe om te gaan met een creatief conflict, hoe de ruimte laten voor ontdekking en innovatie, hoe waarden die creativiteit bevorderen te beleven en hoe een cultuur van creatief engagement te creëren.

De essentiële elementen worden de ‘ 7 Passies voor Innovatie’ genoemd en leiden tot een cultuur van succes in teams die verantwoordelijk zijn voor innovatie.

Kenmerkend voor creatieve medewerkers is dat zij met hun sterke persoonlijkheden niet geneigd zijn te stoppen voor obstakels. Hun motivatie om hun visie te realiseren, is dikwijls sterker dat zichzelf. Het is niet eenvoudig om hen aan te sturen. Leiderschap dat creativiteit aanmoedigt gaat over het managen van conflicten, niet over het voorkomen van conflicten. Het is werkelijk in de vuurkring stappen en alle actoren in alle fases aansturen. Als leider moet je de motivaties, verwachtingen en rollen van ieder teamlid aanvoelen en verstaan. Je moet je comfortabel voelen in conflictsituaties en aanvaarden dat argumenten en discussies nu éénmaal de basis uitmaken van experimenteren en innoveren. Als leider vergt dit moed, sereniteit, flexibiliteit en takt.

Op basis van onderzoek van Linda Eceheverria, blijken er 11 waarden doorslaggevend te zijn voor het behalen van de gewenste teamresultaten.

 


 1. Respect: voor ideeën, behoeften en de persoon creëert de ruimte voor creativiteit en innovatie.

 2. Vrijheid:motiveert en geeft erkenning.

 3. Flexibiliteit: om nieuwe ideeën te omarmen, van richting te veranderen, betreden paden te verlaten.

 4. Plezier en Spelen: laten creatieve geesten toe zich te bevrijden van limieten en genereren energie.

 5. Interdependentie: de erkenning van individuele teamleden dat hun succes afhankelijk is van een écht samenwerkend team.

 6. Transparantie: over je intenties, plannen en bezorgdheden. Wederzijdse feedback is de sleutel.

 7. Integriteit: nakomen van gegeven woord en afspraken, doen wat je zegt.

 8. Passie: gebruik je intuïtie om ongekend potentieel in anderen te zien en te steunen, zodat dit kan gerealiseerd worden. Coach en mentor je teamleden in het ontdekken van hun potentieel.

 9. Vertrouwen: de bereidheid van eenieder om open en eerlijke feedback te geven of in dialoog te treden.

 10. Strengheid: klare communicatie over het onderscheid tussen dromen, veronderstellingen en resultaten.

 11. Resultaten: er bestaat een delicate balans (creatieve spanning genoemd), tussen het loslaten van creativiteit en het afleveren van concrete producten, diensten of andere resultaten.


In de samenvatting van het boek kan je nog meer op zoek gaan naar inspiratie

Idea Agent