In tegenstelling tot de Zenit Cultuurmeeting wordt er hier gewerkt met een online bevraging. Hiervoor werken wij samen met de Amerikaanse auteur en top-consultant Richard Barrett, die een krachtig en praktisch meetinstrument heeft ontwikkeld dat in 26 landen succesvol gebruikt wordt. Wij zijn gecertifieerd in 1999 en een van de meest ervaren consultants van het meetsysteem in Europa.

Wij hebben de methode in België, Nederland en internationaal gebruikt bij o.a. Exxon Mobil, VITO (Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek), Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Bank J. Van Breda & C°, bij de fusie Hesse-Noord Natie, Total Raffinaderij, Solidariteit voor het Gezin, De Boer Waterproofing Solutions, Main D’or, Stad Kortijk, fusie Induver, DP World, Celanese, Conteyor …

Meer en meer wordt het cultuur- en waardenonderzoek ook gebruikt als alternatief voor het klassieke medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Dit instrument:

  • stelt vast welke waarden binnen de hele organisatie, groep en afdeling, inclusief demografische verschillen, worden beschouwd als de tien belangrijkste individuele, organisatie- en ideale organisatiewaarden;

  • analyseert in welke mate de tien belangrijkste individuele, organisatie- en ideale organisatiewaarden met elkaar samenvallen;

  • geeft aan in welke mate de bestaande waarden van de organisatie samenvallen met de waarden die zij nastreeft;

  • stelt vast welke gedragsveranderingen nodig zijn om een langdurige succesvolle bedrijfscultuur tot stand te brengen;

  • stelt vast hoe de individuele, organisatie- en ideale organisatiewaarden zijn gespreid overeenkomstig de zeven niveaus van bedrijfsbewustzijn;

  • meet in welke mate de tien belangrijkste individuele, organisatie- en ideale organisatiewaarden in overeenstemming met elkaar zijn.


Praktisch  • Het basisinstrument bestaat uit drie waardenlijsten waaruit een individu in een organisatie de tien waarden kiest die het best tot uitdrukking brengen wie iemand is (individuele waarden), de tien waarden die het best beschrijven hoe de organisatie opereert (organisatiewaarden) en de tien waarden die naar hun mening van essentieel belang zijn voor een zeer goed presterende organisatie (ideale organisatiewaarden).

  • De waardenlijsten worden aangepast aan de desbetreffende organisatie en de omgeving waarin deze opereert. De aanpassing bestaat uit toevoeging van waarden die deel uitmaken van de visie, missie en waardesysteem van de organisatie; waarden die betrekking hebben op de sector waarin de organisatie actief is, en op de heersende beroepscodes (kleinhandel, industrie, media, onderwijs, bankwezen, gezondheidszorg, enz.). Daarnaast worden waarden toegevoegd die kenmerkend zijn voor de nationale cultuur en taal.

  • De resultaten van het onderzoek van de waarden van de organisatie kunnen horizontaal worden gedifferentieerd naar groep, zoals directie, middenkader en personeel, en verticaal naar afdeling zoals bedrijfsactiviteiten, verkoop, beheer; naar fabriek of winkellocatie; en op basis van demografische factoren zoals geslacht, duur van dienstverband, leeftijd en etnische groepering.

"Samen met een aantal CEO's heb ik deelgenomen aan het Zenit leiderschapsprogramma in Frankrijk. Het was een intensieve herbronningsweek met innovatieve inzichten, voor zowel persoonlijke ontwikkeling als organisatieontwikkeling. Dit was een van de meest memorabele weken van mijn professioneel bestaan, met een grote impact op mijn persoonlijke leiderschapsstijl. Ook voor mijn organisatie heeft dit inspirerend gewerkt en het actieplan heb ik achteraf ook daadwerkelijk toegepast, met tastbare resultaten als gevolg."
Michel Schrijvers CEO FIRST