Het antwoord op deze vraag is: soms wel en soms niet.

Hiermee is het naar mijn gevoel duidelijk dat een perfecte match met de ideale competentiecocktail van kennis, vaardigheden en attitudes, geen waterdichte garanties bieden voor het behalen van de gewenste resultaten. We kunnen ons dus kritisch de vraag stellen, of de mate van competentie van een leidinggevende wel de bepalende factor is? Wil dit daarom zeggen dat het geen zin heeft om de competenties van leiders te verbeteren? Uiteraard niet, maar de rechtstreekse correlatie met de harde resultaten is niet evident én vanzelfsprekend.

Beschikken over de nodige competenties voor de job als leidinggevende is het vertrekpunt van een kronkelig en onzeker parcours, maar garandeert niet een succesvolle aankomst met applaus aan de eindstreep. Dit is een zeer belangrijke conclusie op het niveau van leiderschapsontwikkeling.

5 tips over leiderschapsontwikkeling in uw organisatie
(op basis van onze ervaringen bij de begeleiding van tientallen praktijkcases):


 1. Het ultieme doel van leiderschapsontwikkeling is het behalen van de gewenste resultaten. Alle inspanningen moeten daarop gericht zijn en niet op de tussenstappen.

 2. Alle neuzen moeten in dezelfde richting wijzen. De beste strategie voor verwarring en energieverlies: een aantal leidinggevenden extern een middellange opleiding laten volgen, topmensen naar een prestigieuze instelling sturen, bepaalde groepen aan hun lot overlaten en anderen een tweedaagse opleiding intern laten volgen.

 3. Maak in functie van je strategische prioriteiten, een duidelijk beeld op van de gewenste leiderschapstijl van je organisatie. Wat zijn de duidelijke verwachtingen? Welke meetbare output verwacht je?

 4. In functie van deze leiderschapsstijl kan er een leertraject ontwikkeld worden en dit in cascade voor iedereen. Topmanagers worden betrokken, maar ook de teamleiders met de laagste ranking nemen actief deel. Het is essentieel dat hierbij de organisatiecultuur bewust gestuurd wordt.

 5. Een leertraject is geen”training” of “cursus”. Wees innovatief en trek alle registers open en zorg voor een resultaatgerichte mix van mentoring, peer learning, coach-de-coach, blended learning, meetinstrumenten, creatieve workshops, dialoogsessies met medewerkers enzovoort.


 

Uiteraard blijven de noodzakelijke competenties belangrijk zowel voor iemand die voor eerste keer teamleider of managers wordt, als voor diegenen die een volgende stap nemen in hun loopbaan. Een nieuwe leidinggevende rol moeten vervullen is een belangrijke uitdaging.  50% van de ‘nieuwe’ leiders falen in de eerste 18 maanden en meestal te wijten aan fouten gemaakt in hun eerste 100 dagen.De drie experts G. Bradt, J. Check en J. Pedraza, geven hun boek (“The New Leader’s 100-Day Action Plan”.How to Take Charge, Build Your Team and Get Immediate Results) praktische richtlijnen om de transitie naar een nieuwe leidinggevende rol succesvol te kunnen vervullen en de gewenste resultaten te behalen. Hierbij is leiderschap een omgeving creëren waar het team buitengewone resultaten behaalt én er veel plezier aan beleeft. Leiderschap gaat niet over jezelf, maar over diegenen die je leidt. Het belangrijkste is wat zij horen, voelen en geloven en hoe ze als team samenwerken.

10 Tips om de beste resultaten te behalen met een nieuw team
 1. Creëer je nieuwe leiderschapsrol: begrijp en ken je eigen leiderschapskwaliteiten, capaciteiten en limieten.

 2. Breng in kaart en vermijd de meest voorkomende valkuilen: gebrek aan een klare, precieze en winnende strategie, niet gealigneerde verwachtingen, middelen of stakeholders, het niet opvangen van informatie over de 5 C’s (customers, collaborators, capabilities, competitors, conditions) en niet in staat resultaten neer te zetten.

 3. Neem de leiding in handen over je eigen start. Dit start al vanaf het ogenblik dat je aanmerking komt voor de nieuwe leiderschapsfunctie.

 4. Beslis hoe om te gaan met de nieuwe cultuur. Cultuur wordt hier omschreven als: zijn (hoe de mensen zijn, met hun vooroordelen, veronderstellingen, intenties), doen (gedragsnormen) en zeggen (missie, verhalen)

 5. Neem de leiding vanaf Dag 1: maak een krachtige eerste indruk.

 6. Leg een sterk planvast voor Dag 30.Dit plan bestaat uit: missie, visie, objectieven, strategie en waarden.

 7. Ontwikkel sleutelmijlpalen op het vlak van team performantie voor Dag 45.

 8. Over-investeer in ‘quick wins’ om het vertrouwen te versterken voor Dag 60.

 9. Veranker bij medewerkers de juiste rollen met de juiste ondersteuning voor Dag 70.

 10. Ontwikkel medewerkers, plannen en processen om resultaten te behalen in veranderende omstandigheden na Dag 100.


Lees meer in de samenvatting van het boek.

The New Leader s 100 Day action Plan