15 jaar geleden hebben wij onze eigen methode en meetinstrument ontwikkeld om een haarscherp beeld te krijgen van de cultuur van een organisatie.

Met een representatieve steekproef van de organisatie wordt er in kleine groepjes een open dialoog gevoerd over essentiële thema’s van de organisatie. De thema’s en stellingen worden op maat ontwikkeld en aangepast aan de specifieke omstandigheden en uitdagingen.

Aan de hand van een voortschrijdend inzicht worden de conclusies verder gevalideerd met de groepen en speciale aandacht wordt besteed aan het in kaart brengen van de waarden en ongeschreven regels.

In een volledig Corona proof versie kunnen deze sessies vervangen worden door online individuele- en team meetings.

Er is ook een online meetinstrument beschikbaar waar alle medewerkers anoniem hun visie kunnen geven over de sterke- en aandachtspunten van hun organisatie. Zo kunnen we ook “luisteren” naar de concrete suggesties voor verbeteringen van alle medewerkers.

In vele gevallen wordt de online bevraging aangevuld met de groepjes van medewerkers waarmee we een open dialoog hebben.

Wij verwerken al deze informatie niet alleen tot een uitvoerig rapport, maar zorgen ook voor een mindmap (A4) die niets aan de verbeelding overlaat. Red Flags maken duidelijk welke actiepunten men best eerst aanpakt om zo binnen de zes maanden de eerste meetbare resultaten op te leveren.

De conclusies van de cultuurmeeting worden gepresenteerd in een workshop met het management en er wordt in groep gebrainstormd over de conclusies. U verlaat de workshop met een actie- en communicatieplan.


“Ongeziene Resultaten" is een inspirerend boek dat de aandacht wegtrekt van spreadsheets en zich richt op moeilijk observeerbare, maar kritische processen in een organisatie. Vlotte en verplichte lectuur voor wie wil werken aan een gezonde en productieve organisatie!”