Research, literatuur en ook gewoon gezond verstand leert ons dat leiders meer en meer experten moeten worden in het beïnvloeden van teams en groepsprocessen. Het motiveren van individuele medewerkers, is niet onbelangrijk, maar niet de belangrijkste uitdaging.

Teamleiders moeten dagelijks gericht werken aan het verbeteren van de teamcohesie. Top prioriteit voor Management is het strategisch werken aan samenwerking tussen de teams en afdelingen.

Een open deur intrappen? Is toch vanzelfsprekend? Iedereen doet dit toch al? De ervaring leert dat er toch nog veel werk aan de winkel is. Lees verder in deze blog en laat je inspireren…Op basis van 30 jaar research komen auteurs James M. Kouzes, Barry Z. Posner tot volgende waarden de men verwacht van leiderschap


  1. Eerlijkheid (waarheidsgetrouw, integriteit, karakter, vertrouwt)

  2. Vooruitziend (visionair, bezig met de toekomst, geeft richting)

  3. Inspirerend (enthousiast, energiek, humor, optimist)

  4. Competent (bekwaam, effectief, professioneel)


Leiderschap in vraagt leiders die hun ego niet gebruiken als kompas, maar op een authentieke manier gericht zijn op collega’s, medewerkers, klanten en partners. Zij zien zichzelf niet als helden, maar als een onderdeel van een groter geheel.

De leider van de toekomst zal, meer dan ooit, begrijpen dat de échte “macht” te vinden is in het versterken van de samenwerking op alle niveaus. Empowerment is meer dan ooit het codewoord.

Lees meer over deze verwachtingen en waarden in de samenvatting van het boek

Credibility

In het boek wordt er weinig aandacht besteed aan de teamcohesie. De effectiviteit en motivatie van een team worden volgens mij juist grotendeels bepaald door de mate dat de leden “aan elkaar hangen”. De samenhang en cohesie moeten dan ook met stip bovenaan staan op de prioriteitenlijst.

Enkele tips:

  1. Organiseer regelmatig dialoogsessies om verbeterpunten te formuleren over de manier van samenwerken en communiceren.

  2. Creëer een sfeer waardoor collega’s elkaar op een goede manier aanspreken over inzet en productiviteit.

  3. Doe er alles aan om het eilanddenken te vermijden. Zorg ervoor dat je team gericht is op het groter geheel.


Het is aan het management om bewust en strategisch te werken aan de samenwerking tussen alle teams en de verschillende afdelingen. Vanzelf zal dit niet gebeuren.

Enkele praktijktips:

  1. Laat verschillende afdelingen hun wederzijdse verwachtingen formuleren en uitwisselen.

  2. Ervaring en kennis zal de perceptie veranderen. Zorg ervoor dat minstens één keer per jaar, mensen de gelegenheid krijgen te werken in een ander team.

  3. Een belangrijke saboteur zijn afdelingsdoelstellingen die uitsluitend gericht zijn op de eigen afdeling. Maak van de kwaliteit van de samenwerking een uitdrukkelijke doelstelling!