Banner sales performance

Waarom is optimaal ownership volgens ons het ontbrekende puzzelstuk?

Het is essentieel dat medewerkers proactief en oplossingsgericht initiatief nemen, hun verantwoordelijkheid nemen en dit in een omgeving met autonomie.

Bij projecten rond Ownership zijn de resultaten echter vaak niet concreet voelbaar op de werkvloer en is de impact op strategische prioriteiten minimaal.

Onze innovatieve methode bestaat uit een online bevraging van de volledige organisatie met resultaten per team.

Zo krijgen we een antwoord op twee vragen:


  • In welke mate nemen medewerkers ownership in hun job?

  • In welke mate is de organisatie hierbij een versneller of een vertrager?


Een interactieve game creëert daarna een inspirerende omgeving om de meest optimale vorm van ownership te ontdekken voor iedere medewerker. De teamleiders en hun medewerkers zijn de drijvende kracht in dit proces. Door de opmaat aanpak resulteert dit in duidelijke afspraken per team over de onderlinge verwachtingen in context van optimaal ownership.

Ownership-traject overzicht:

Stap 1: Meetinstrument met een online bevraging.

Stap 2: Resultaten bespreken van de online bevraging in context van de strategische prioriteiten tijdens een management workshop.

Stap 3: Teamresultaten bespreken met teamleiders in context van teamdoelstellingen. Voorbereiden en op maat maken van game.

Stap 4: Teamsessies met interactieve game met teamleider en medewerkers om optimaal ownership te concretiseren.

Stap 5: Opvolging & verankering van de actiepunten.

Waarom is ownership het ontbrekende puzzelstuk?

"Als bedrijf hebben we grote uitdagingen en we moeten niet alleen nieuwe markten aanboren, maar ook onze medewerkers moeten als volwaardige entrepeneurs aan de slag. Vertrekkende van onze waarden, visie en missie hebben we samen met Zenit een nieuw elan in onze organisatie verankerd. Zij begrijpen onze uitdagingen, zijn een trouwe bondgenoot en we zijn blij met het resultaat. Indien je olympische prestaties wil neerzetten moet je echter hard trainen. Dit is een evidentie."
Patrick O CEO Viessmann