Strategische Competenties


Wij zijn ervan overtuigd dat training alleen maar meetbare en duurzame resultaten kan opleveren als deze inspanningen duidelijk worden gekaderd in een ruimere context.

Training heeft in eerste instantie te maken met het verbeteren van competenties. Deze competenties van medewerkers (kennis, vaardigheden en attitudes) zijn noodzakelijk opdat medewerkers kunnen bijdragen tot het concretiseren van de missie en het behalen van de strategische doelstellingen.

Met training kan een hefboomeffect worden bereikt naar de gewenste resultaten als men zich bewust richt naar de strategische competenties. Strategische competenties zijn die gebieden waar op korte termijn meetbare resultaten kunnen worden verwacht. Zij vormen de acupunctuurpunten, waarmee men een maximum aan resultaat kan bereiken.

Iedere organisatie heeft verschillende strategische competenties en deze kunnen bovendien veranderen al naargelang de omstandigheden (markt, management, herstructurering…). In een opleidingsplan is het dan ook essentieel om de strategische competenties duidelijk te identificeren.

ZENIT is gespecialiseerd in 8 competentiegebieden:

  • Leiderschap & managementvaardigheden

  • Emotionele Intelligentie

  • Time Management

  • Conflicthantering

  • Klantgericht denken en handelen

  • Resultaatgericht onderhandelen (intern en extern)

  • Strategisch Account Management

  • Train-de-trainer


 

Leadership development


In functie van het businessplan kunnen we een opmaat programma ontwikkelen met strategische management- en leiderschapscompetenties. Dit kan de vorm aannemen van een In Company Academy met resultaatgerichte opdrachten en projecten. Interne coaches kunnen dit mee begeleiden en ondersteunen.

 

Sales Competenties


Indien uw sales team bepaalde competenties “mist”, dan zal men dit snel merken in de resultaten.

Zowel voor een junior team, als voor de meest ervaren sales mensen die al prima resultaten boeken, is het erg belangrijk om regelmatig een spiegel voor te houden. We inspireren hen met klassieke technieken die wérken, maar ook met innovatieve inzichten en methodes

Opmaat ontwikkelen wij een performant begeleidingsprogramma, met meetbare verbeteringen als gevolg.

 
Ze zijn inhoudelijk zeer sterk, zeer professioneel, uitermate klantgericht en hebben een hoog empathisch vermogen om zich in te leven in de bedrijfssituatie en daar op in te spelen. Ik ben hiervan onder de indruk.
Q*For referentenonderzoek Citaat uit het Q*For referentenonderzoek