Workshops

Workshops alleen zullen organisaties niet instant veranderen. Dat is duidelijk. Maar de juiste workshop in het kader van een helder plan, maakt wél het verschil. Onze methode "Get Results Together" bestaat uit een coherent geheel van workshops met leidinggevenden en medewerkers. Strategische workshops zorgen voor consensus over duidelijke doelstellingen (wat) en het operationeel plan (hoe). Change Workshops informeren en overtuigen mensen om eerste stappen te zetten in een veranderingsproces. Team Workshops werken aan de cohesie en het gevolg is dat de neuzen in dezelfde richting staan. Ook geen overbodige luxe om de gewenste resultaten te behalen.

Training

In functie van het businessplan is het belangrijk de strategische competenties scherp te stellen. Werken aan deze competenties vormt een hefboom naar betere resultaten. Met Leadership Development is het anderzijds mogelijk talent te ontwikkelen en mensen te laten groeien. Het uitbouwen van een interne Academy is daarom een goede structurele aanpak. Een Sales equipe heeft ook consequente begeleiding nodig. Investeringen in mensen zullen “opbrengen”. Welke keuze u ook maakt, wij zijn uw gesprekspartner om er samen aan te werken.

Coaching

Organisatorische verandering bestaat niet. Het zijn mensen die veranderen en daarom is persoonlijke transformatie de point van het verhaal. Leiders moeten een voorbeeldfunctie vervullen en werken aan hun persoonlijke groei en ontwikkeling. Ook hier zullen we de bestaande paden verlaten.

Consultancy

Wij adviseren en begeleiden organisaties hoe ze hun cultuur (manier van samenwerken met collega's en klanten, betrokkenheid, motivatie), kunnen veranderen in functie van de gewenste "harde" resultaten (omzet, marge, kostenbesparingen, foutenmarge, klantentevredenheid...).

Meetinstrumenten

Meten is Weten. In functie van een businessplan is verandering noodzakelijk. Om te kunnen veranderen is het nodig om te weten wat de huidige situatie is. Wij ondersteunen uw ambities met state-of-the-art meetinstrumenten.
“Ongeziene Resultaten is een boek dat je als manager moet gelezen hebben: soms confronterend, soms grappig, maar met heel veel realiteitszin. Het zou onverstandig zijn dit boek niet te delen met uw naaste medewerkers.” .