Eind 1995 heeft de Europese Commissie in het kader van het Leonardo da Vinci programma de overdracht van expertise inzake kwaliteitsaudit volgens de CEDEO-methode goedgekeurd.

Dit is de basis van de auditmethode Q*For: deze methode controleert de kwaliteit van de dienstverlening van opleidingsinstituten, a.d.h.v. een gedetailleerde vragenlijst, een telefonisch tevredenheidsonderzoek onder klanten en een bezoek.

Volgende kwaliteitseisen worden gesteld:

  • Gemiddeld 80% van hun klanten dient zich uit te spreken in termen van ’tevreden’ tot ‘zeer tevreden’ over de verschillende onderwerpen van het klanttevredenheidsonderzoek.

  • Voldoen aan normen rondom continuïteit en bedrijfsgerichtheid.

  • Aantoonbaar professioneel opereren.


Via de KMO-portefeuille kunnen kleine en middelgrote ondernemingen tot 40% subsidies aanvragen bij Agentschap Ondernemen voor opleidingen en advies die bij Zenit worden ingekocht.

De erkenning als dienstverlener wordt gebaseerd op de kwaliteit van de activiteiten (Qfor), ervaring, klantentevredenheid, integriteit en uiteraard ook de kennis van de nieuwe norm. Zenit heeft in 2019 succesvol het certificaat behaald. Tot en met 2024 zijn wij opnieuw geregistreerd dienstverlener van de KMO-portefeuille voor de pijlers Opleiding en Advies.

Ons registratienummer voor advies: DVA105731
Ons registratienummer voor opleiding: DVO105730

Voor meer informatie omtrent subsidieaanvragen via de KMO-portefeuille, klik hier.
"Samen met een aantal CEO's heb ik deelgenomen aan het Zenit leiderschapsprogramma in Frankrijk. Het was een intensieve herbronningsweek met innovatieve inzichten, voor zowel persoonlijke ontwikkeling als organisatieontwikkeling. Dit was een van de meest memorabele weken van mijn professioneel bestaan, met een grote impact op mijn persoonlijke leiderschapsstijl. Ook voor mijn organisatie heeft dit inspirerend gewerkt en het actieplan heb ik achteraf ook daadwerkelijk toegepast, met tastbare resultaten als gevolg."
Michel Schrijvers CEO FIRST