Eind 1995 heeft de Europese Commissie in het kader van het Leonardo da Vinci programma de overdracht van expertise inzake kwaliteitsaudit volgens de CEDEO-methode goedgekeurd.

Dit is de basis van de auditmethode Q*For: deze methode controleert de kwaliteit van de dienstverlening van opleidingsinstituten, a.d.h.v. een gedetailleerde vragenlijst, een telefonisch tevredenheidsonderzoek onder klanten en een bezoek.

Volgende kwaliteitseisen worden gesteld:

  • Gemiddeld 80% van hun klanten dient zich uit te spreken in termen van ‘tevreden’ tot ‘zeer tevreden’ over de verschillende onderwerpen van het klanttevredenheidsonderzoek.

  • Voldoen aan normen rondom continuïteit en bedrijfsgerichtheid.

  • Aantoonbaar professioneel opereren.


Via de KMO-portefeuille kunnen kleine en middelgrote ondernemingen tot 40% subsidies aanvragen bij Agentschap Ondernemen voor opleidingen en advies die bij Zenit worden ingekocht.

De erkenning als dienstverlener wordt gebaseerd op de kwaliteit van de activiteiten (Qfor), ervaring, klantentevredenheid, integriteit en uiteraard ook de kennis van de nieuwe norm. Zenit heeft in 2019 succesvol het certificaat behaald. Tot en met 2024 zijn wij opnieuw geregistreerd dienstverlener van de KMO-portefeuille voor de pijlers Opleiding en Advies.

Ons registratienummer voor advies: DVA105731
Ons registratienummer voor opleiding: DVO105730

Voor meer informatie omtrent subsidieaanvragen via de KMO-portefeuille, klik hier.
"Meer dan 20 jaar heb ik bij verschillende bedrijven samengewerkt met Marcel Van der Avert en zijn team. Op het vlak van strategiebepaling en diepgaande culltuurverandering is Zenit een échte trendsetter op de markt. Met hun state-of-the art aanpak en innovatieve methodes, hebben zij in belangrijke mate bijgedragen aan duurzame veranderingsprocessen."
William De Plecker HR Director Realdolmen