Iedere mens is anders en het is niet eenvoudig om het gedrag van iemand te voorspellen. Het kennen van de persoonlijkheidskenmerken zijn dus zeer belangrijk voor de persoon in kwestie, maar ook voor de collega’s of de leidinggevende.

Na een grondige analyse van het aanbod op de markt hebben wij gekozen voor de Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) om een inzicht te verkrijgen in het gedrag van iemand.

De Thomas PPA (DISC) beantwoordt vragen als:

  • Welke zijn de sterktes en zwaktes van deze persoon?

  • Welke communicatiestijl hanteert deze persoon?

  • Is deze persoon een zelfstarter?

  • Wat motiveert deze persoon?


Wij werden in 1998 gecertifieerd en hebben intussen gewerkt met duizenden profielen. We beschikken dus over ruime expertise om de profielen te gebruiken bij assessment, persoonlijke coaching en team workshops.

Buiten de algemene profielen kan er ook een Sales- of Leiderschapsaudit gemaakt worden. Een nieuwe innovatie is een rapport dat uitgebreid de Emotionele Intelligentie van iemand in kaart brengt.

Uit onze ervaring blijkt dat er een validiteit is van ongeveer 85% is. Dit betekent concreet dat het merendeel van de mensen bijna alles herkent wat in het rapport staat. Dit is een solide basis voor een gesprek over de persoonlijkheid en het maakt “gevoelige” thema’s snel bespreekbaar.

We hebben ook een methodiek ontwikkeld om aan de hand van de individuele profielen in een teamworkshop de samenwerking en cohesie te verbeteren.

 
"Als bedrijf hebben we grote uitdagingen en we moeten niet alleen nieuwe markten aanboren, maar ook onze medewerkers moeten als volwaardige entrepeneurs aan de slag. Vertrekkende van onze waarden, visie en missie hebben we samen met Zenit een nieuw elan in onze organisatie verankerd. Zij begrijpen onze uitdagingen, zijn een trouwe bondgenoot en we zijn blij met het resultaat. Indien je olympische prestaties wil neerzetten moet je echter hard trainen. Dit is een evidentie."
Patrick O CEO Viessmann