Werken met waarden zit al jaren in de lift; het is een trendy gegeven.

Meestal is het de top-directie die deze oefening doorloopt en een set van waarden bepaalt. Daarna worden deze waarden gecommuniceerd naar alle medewerkers. Bij vele bedrijven of overheidsorganisaties worden dikwijls alle registers opengetrokken: professionele posters, kaartjes, brochures, videoboodschappen en allerlei reminders worden vakkundig verspreid in de organisatie. Daarna komt de machine van de formele interne communicatie op gang: grote meetings, ontbijtsessies, vergaderingen enzovoort.

In dit ideale scenario, want er zijn er ook die zich beperken tot slechts enkele bescheiden stappen, worden er dus kosten noch moeite gespaard om de boodschap uit te dragen. Groot is de teleurstelling als daarna blijkt dat de doorsnee medewerker helemaal niet in staat is om de waarden te herhalen, laat staan te vertellen wat ze concreet betekenen. Waarden zijn papieren tijgers geworden…

Op basis van onze ervaringen met tientallen waardenprojecten de afgelopen tien jaar, graag enkele tips:


 1. Waarden zijn een strategisch gegeven en moeten in functie van missie en strategische doelstellingen geformuleerd worden.

 2. Het bepalen van de waarden is een zaak van het top-management en geen oefening in democratie.

 3. De voorbeeldfunctie van het management is belangrijk: zij moeten als eerste de waarden toelichten aan hun directe medewerkers en duidelijke verwachtingen formulieren.

 4. Alle leidinggevenden én medewerkers moeten betrokken worden in het vertalen van de waarden naar concrete gedragskenmerken.

 5. Werken met waarden is geen “project”, maar een cultuurkenmerk. Bij alle aspecten moeten de waarden geïntegreerd zijn:aanwerving van nieuwe medewerkers, interne promotie, commerciële communicatie…


 De kracht van persoonlijke waarden

Hoe goed is je zelfkennis? Heb je een helder beeld over wat belangrijk is voor je leven en wat minder of niet belangrijk is? Met andere woorden: heb je een lijst van persoonlijke waarden met een hiërarchie? Voor een leidinggevende is dit essentieel. Hoe beter je weet wie je bent en wat belangrijk voor je is, welke waarden je nastreeft, hoe beter je ook goede beslissingen kunt nemen in een complexe en tegenstrijdige organisatieomgeving.

Men kan maar gemotiveerd en betrokken zijn in een organisatie als je taken en activiteiten passen in je persoonlijke prioriteiten.

 

Tip: maak een lijst van 10 persoonlijke waarden en laat je medewerkers ook zo een lijst opstellen. Bespreek deze waardenlijsten met elkaar. Het zal het wederzijds begrip én de samenwerking opmerkelijk verbeteren.

De auteurs James M. Kouzes and Barry Z. Posner, baseren zich op 30 jaar research – meer dan 1 miljoen antwoorden van leiders over de hele wereld – om 10 fundamentele waarheden over leiderschap te bepalen. Deze zijn nog steeds en ongeacht de situatie van toepassing.Het is niet toevallig dat er ook aandacht besteed wordt aan waarden gedreven engagement.

 

Deze tien waarheden over leiderschap zijn:

 1. Jij maakt het verschil: geloof in jezelf en geloven dat jij als leider een positieve impact kan hebben op anderen is fundamenteel.

 2. Geloofwaardigheid: wanneer anderen niet in jou geloven volgen ze je niet.

 3. Waarden gedreven engagement: men moet weten waarvoor jij staat en waarin je gelooft. Jij moet de waarden van de anderen kennen om deze in lijn te kunnen brengen met de organisatiewaarden.

 4. Focus op de toekomst: een beeld van een inspirerende toekomst opbouwen en overbrengen.

 5. Je kan het niet alleen: leiderschap is een teamsport; de leider is bezig met wat het beste is voor anderen, niet met wat het best is voor hem.

 6. Vertrouwen: dit houdt individuen en groepen samen. Het niveau van vertrouwen bepaalt de invloed die je hebt. Je moet eerst vertrouwen verdienen voordat men je het vertrouwen schenkt.

 7. Uitdagingen zijn de vuurproef: realisaties vinden pas plaats als de status quo doorbroken wordt.

 8. Je leidt door het voorbeeld (of je leidt niet): beloften nakomen en een rolmodel zijn van waarden en afspraken.

 9. De beste leiders zijn de beste leerlingen.

 10. Leiderschap is een zaak van je hart: anderen zich belangrijk laten voelen en appreciatie tonen. Leiders zijn met hun hart verbonden met de organisatie.


Deze tien waarheden lijken vanzelfsprekend, maar ze toepassen minder…

Lees verder

The Truth about Leadership