Het meetinstrument Get Results Together wordt gebruikt om de resultaten van teams te verbeteren.
Het basisprincipe is hierbij eenvoudig: resultaten is een kwestie van samenwerken. Als de samenwerking tussen manager en medewerkers verandert in functie van de gewenste resultaten, zal de teamdoelstelling gerealiseerd worden.

Het meetinstrument werd onder leiding van Marcel Van der Avert ontwikkeld en internationaal geïntroduceerd op de markt tijdens een workshop op het ASTD congres (American Society for Training and Development) van 2001 te New Orleans (USA). Het werd in België en Nederland, meer dan 15 jaar succesvol gebruikt bij bedrijven en overheidsorganisaties om de team- of organisatiedoelstellingen te verbeteren (o.a. AXA Group, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Celanese, Van Breda International, Unil Belgium, Stad Kortrijk, Total, DP World, Niko, BIVV, Viessmann…).

Het Meetinstrument Get Results Together © brengt de samenwerking tussen uzelf en uw medewerkers precies in kaart.

 • Via een vragenlijst voor uzelf en de medewerkers krijgen we een inzicht in de manier van samenwerken van het team en kunnen we een persoonlijk rapport opstellen.

 • In dit rapport vindt u de acupunctuurpunten: concrete aanbevelingen en tips om uw beleid en samenwerking met uw medewerkers aan te passen, zodat u uw resultaten écht ziet verbeteren.

 • Maar ook de medewerkers krijgen duidelijke signalen om de samenwerking te verbeteren. Hun eigen verantwoordelijkheid in het veranderingsproces wordt sterk benadrukt.


Vragen waar het meetinstrument een antwoord op geeft:

 • Hoe kunnen we de gewenste teamresultaten behalen ?

 • Hoe kunnen we de productiviteit verbeteren door een drastische verandering in de manier van samenwerken ?

 • Hoe kunnen we op korte termijn meetbare verbeteringen realiseren ?

 • Op welke manier kan open communicatie en dialoog bijdragen aan betere resultaten ?

 • Hoe kunnen we meer met wederzijdse verantwoordelijkheid samenwerken in het team ?

 • Wat moeten managers precies anders doen om de motivatie en betrokkenheid van medewerkers te verbeteren ?


Hoe en wanneer wordt het meetinstrument meestal gebruikt ?

 • Als een onderdeel van een veranderingsproces. Het veranderen van de manier van samenwerken, wordt dan gebruikt als hefboom naar duurzame veranderingen en betere resultaten.

 • In performantiecoaching voor leidinggevenden.

 • In een management- en leiderschapstraject om de kritische competenties van chefs én medewerkers nauwkeurig in kaart te brengen.

 • Als input voor een dialoogsessies met medewerkers.Tijdens deze sessie wordt er een actieplan opgesteld waardoor de samenwerking én de resultaten verbeteren.

 • Tijdens een teambuildingsessie om de groep te confronteren met de huidige manier van samenwerken en communiceren.

“Het boek ‘Resultaten!’ is een eigen leven beginnen leiden: de verkoop loopt als een trein en behoorlijk wat bedrijven hanteren het verhaal en de werkmethode die erin beschreven staan om de efficiëntie van de eigen organisatie op te drijven."