Get Results Together


Dit intensieve programma begeleidt een team van managers vier maanden lang en inspireert u met de meest trefzekere en innovatieve technieken die vandaag beschikbaar zijn.

Ideaal wordt er vertrokken vanuit een cultuurmeeting en een duidelijk omschreven cultuuromslag. Deze cultuuromslag is de rode draad van de methode. Een gemeenschappelijke leiderschapsstijl wordt bepaald -in functie van de gewenste resultaten- en biedt concrete handvatten voor de leidinggevenden.

Het basisprincipe is eenvoudig: resultaten is een kwestie van samenwerken. Als de samenwerking tussen manager en medewerkers verandert in functie van de gewenste resultaten, zal de teamdoelstelling gerealiseerd worden.

Wederzijdse verantwoordelijkheid vormt de hoeksteen van onze aanpak. Medewerkers worden rechtstreeks betrokken bij het project en krijgen duidelijke signalen over wat er van hen verwacht wordt qua ownership, initiatief nemen, zelfstandig werken, verantwoordelijkheid nemen, betrokkenheid, veranderingsbereidheid, open dialoog…

Er zijn Feedback Sessies voorzien waarbij teamleiders een open dialoog hebben met hun medewerkers over hoe de manier van samenwerken en de cohesie versterkt kan worden.

Het meetinstrument ‘Get Results Together’ brengt de samenwerking tussen de manager en zijn medewerkers precies in kaart.

Een concreet project is afhankelijk van welke resultaten u wenst te verbeteren.

 • Teamresultaten: minimaal één leidinggevende en zijn team van medewerkers;

 • Afdelingsresultaten: een afdeling of divisie met verschillende teams (met een groep van leidinggevenden en een groep van medewerkers);

 • Organisatieresultaten: een volledige organisatie met verschillende afdelingen (verschillende groepen van leidinggevenden en verschillende groepen van medewerkers).


 

Team Cohesie


Samenwerken in een team is niet altijd eenvoudig. Teambuilding events zijn interessant om op korte tijd de stemming en sfeer te verbeteren, maar een écht duurzame oplossing is dit niet.

Wij zijn voorstander van een “content” teambuilding approach.

Dit betekent teamsessies:

 • Waar wederzijdse verwachtingen scherp gesteld worden

 • Sterke punten van het team uitgesproken worden en versterkt worden

 • Waar aandachtspunten behandeld worden en in een open dialoog besproken worden

 • Afspraken in een document worden vastgelegd.


 

Strategische Workshop


Een Strategische Workshop zorgt ervoor dat Missie & Waarden worden geformuleerd. Ofwel vertrekken we van een ongeschreven blad, ofwel wordt de bestaande Missie & Waarden als input genomen voor dit creatief proces.

Samen met het Management Team wordt er een Strategisch Businessplan ontwikkeld. Het is de bedoeling dit te vertalen in doelstellingen en concrete verwachtingen voor alle medewerkers van de organisatie.

 

Change Projecten


Begeleiden van veranderingsprocessen

Onze rol als externe facilitator bestaat uit:

 • het creëren van de optimale omstandigheden

 • het stellen van de juiste vragen op het gepaste ogenblik

 • het stimuleren van de creativiteit

 • het omgaan met weerstand

 • het versnellen van de groepsdynamiek

 • het naar voren brengen van andere standpunten

 • het zorgen voor een consensus

 • het opstellen van een communicatieplan

Ze zijn inhoudelijk zeer sterk, zeer professioneel, uitermate klantgericht en hebben een hoog empathisch vermogen om zich in te leven in de bedrijfssituatie en daar op in te spelen. Ik ben hiervan onder de indruk.
Q*For referentenonderzoek Citaat uit het Q*For referentenonderzoek