Implementatie businessplan


Als het businessplan uitgewerkt is, wordt de afstand tot de huidige situatie snel duidelijk. Samen maken we een actieplan op met de processen en structuren die veranderd of aangepast moeten worden.

Onze expertise is voornamelijk gericht op het daadwerkelijk implementeren van de culturele verandering.

  • Wat is er nodig om de neuzen in dezelfde richting te laten wijzen?

  • Hoe de samenwerking tussen de verschillende afdelingen verbeteren?

  • Hoe de strategie vertalen in de gewenste gedragsveranderingen?

  • Hoe de samenwerking in heel de organisatie veranderen in functie van de gewenste resultaten?


 

 

Gemeenschappelijk leiderschapsstijl


Iedere organisatie heeft (meestal eerder onbewust) een eigen leiderschapsstijl ontwikkeld. Voor medewerkers is het snel duidelijk dat die verschilt al naargelang de divisie of afdeling waar men werkt. Soms is het verschil in waarderen en sanctioneren sterk verschillend al naargelang het team waarin men werkt.

Er bestaat niet zo iets al een “goede” of slechte” leiderschapsstijl. Als er ambitievolte doelstellingen zijn, is het wel duidelijk dat er een gemeenschappelijke en leiderschapsstijl geformuleerd moet worden die een versneller vormt voor de resultaten. Een consistente manier van motiveren, sturen, coachen, waarderen, belonen en inspireren die leidt naar het behalen van de gewenste doelstellingen.

Met onze methodiek formuleren we samen met het management een krachtige gemeenschappelijke leiderschapsstijl en coachen we leiders om dit consequent toe te passen. Medewerkers zullen het verschil snel merken.

 

Ongeschreven regels


Iedere organisatie heeft ongeschreven regels. Het zijn afspraken die "men" heeft gemaakt over de manier van samenwerken en communiceren met collega's, leidinggevenden, leveranciers en klanten. Hoewel ze niet op papier staan, zijn ze zeer dwingend en bepalen ze het gedrag van mensen in heel de organisatie.

Een aantal van deze regels zijn in overeenstemming met de missie, waarden en het businessplan. Een aantal van deze regels kunnen echter haaks staan op de richting waar de organisatie naar toe wilt. Ze kunnen in het slechtste geval ook saboterend werken. Vaak zijn ongeschreven regels de verklaring waarom bepaalde veranderingsprocessen maar niet willen lukken, of waarom resultaten niet behaald worden.

ZENIT heeft een eigen innovatieve methodiek ontwikkeld om deze ongeschreven regels te ontmaskeren en effectief bespreekbaar te maken. Aan de hand van een creatief communicatieplan kan het management duidelijk maken welke ongeschreven regels ze willen behouden en welke ongewenst zijn. De Red Flags Audit leidt tot een analyse van één A4 waar men een visueel beeld heeft van de acties die prioritiar aangepakt moeten worden om de ongeschreven regels effectief te neutraliseren.

 

HR Advies


Voor het behalen van de doelstellingen van het businessplan én bij de gewenste Cultural Change,  zijn HR processen uiteraard een zeer belangrijke schakel.

Wij kunnen adviseren en ondersteunen met nieuwe structurele veranderingen: samenwerkingsgesprekken met medewerkers, performance management, competentie management, rekruteringsprocessen...

Op project basis is het ook mogelijk dat een  consultant de effectieve uitvoering voor zijn rekening neemt.

 

Interne leerprojecten


ZENIT heeft meer dan 15 jaar ervaring in het coördineren en ontwikkelen van opmaat interne leerprojecten voor organisaties.

Voorbeelden:

  • "Interne Academy": ontwikkelen van een aanbod met alle nodige strategische vaardigheden voor verschillende doelgroepen.

  • "Young Potential Development": talentvolle medewerkers in staat stellen door te groeien naar leidinggevende functies.

  • "Opmaat leiderschapsontwikkeling": managers begeleiden en helpen ontwikkelen tot sterke en resultaatgerichte leiders.

  • "Train-de-trainer": interne trainers naar vorm en inhoud coachen zodat ze in staat zijn om interne vormingsprogramma's te ontwikkelen en verzorgen.


"Ontwikkelen van leersystemen": de klantgerichtheid meetbaar verbeteren in de organisatie, door een mix van training, coaching en zelfstudie (met manuals, meetinstrumenten, audiovisueel ondersteunend materiaal enz…)

 

Klantgerichte organisatie


Veel organisatie praten veel over het belang van klanten en hoe ze alles ondernemen om de klant eerst te plaatsen. Zowel klanten als medewerkers ervaren echter dat systemen en processen niet altijd ten dienste van de klant staan. Soms lijkt het wel dat de regels en procedures eerder dienen om het de interne organisatie het leven gemakkelijk te maken.

Na een doorlichting is het de bedoeling om héél de organisatie te laten werken in functie van de wensen en behoeftes van de klant en dit uiteraard in functie van de KPI’s die aan de klant beloofd zijn.

 

Interne Communicatie


Het verbeteren van de informatiestromen in alle richtingen

ZENIT coördineert een aantal acties die leiden naar een betere doorstroming van de informatie over de taak, het beleid en de veranderingen.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de doelstellingen door iedereen eenduidig worden geïnterpreteerd?
Hoe kan men medewerkers motiveren om informatie naar 'boven' toe te communiceren?
Hoe kunnen we structureel de horizontale communicatie tussen afdelingen en collega’s bevorderen?

"Als bedrijf hebben we grote uitdagingen en we moeten niet alleen nieuwe markten aanboren, maar ook onze medewerkers moeten als volwaardige entrepeneurs aan de slag. Vertrekkende van onze waarden, visie en missie hebben we samen met Zenit een nieuw elan in onze organisatie verankerd. Zij begrijpen onze uitdagingen, zijn een trouwe bondgenoot en we zijn blij met het resultaat. Indien je olympische prestaties wil neerzetten moet je echter hard trainen. Dit is een evidentie."
Patrick O CEO Viessmann