Hoe goed een veranderingsproces is voorbereid, het is toch altijd een beetje afwachten hoe het uiteindelijk gaat lopen.

Eens een project begint uit te rollen is dikwijls moeilijk om de vinger aan de pols te houden.

  • Wat is nu juist de impact op de betrokken doelgroepen?

  • Wat is hun perceptie?

  • Hoe groot is de weerstand?

  • Wat vinden zij van de communicatie?

  • Zijn zij overtuigd van de voordelen voor de organisatie, hun team én zichzelf?


Om op een objectieve manier een antwoord op deze vragen te geven, heeft ZENIT de Change Index ontwikkeld.

Minsten één keer per maand krijgt men online toegang om 5 eenvoudige vragen te beantwoorden. Op basis daarvan ontvangt het management een overzichtelijk Dash Board met alle kengetallen.

Zo weet u welke doelgroepen hoe reageren op welke beslissing of concrete actie. Belangrijk is dat u een voeling houdt met de concrete impact op betrokkenheid en motivatie. Het wordt ook duidelijk hoeveel energie “verloren” gaat in weerstand en demotivatie.

Door kort op de bal te spelen bent u in staat snel te reageren en lopende projecten bij te sturen. Ook de frequentie en aard van de communicatie kan flexibel aangepast worden. Ervaring leert ons dat het nét daar is dat het schoentje knelt.
Ik heb de ervaring dat ze heel wat resultaat boeken met de deelnemers en dat het geleerde toegepast wordt in de werksituatie. Er is effectief één en ander veranderd.
Q*For referentenonderzoek Citaat uit het Q*For referentenonderzoek