Hoe goed een veranderingsproces is voorbereid, het is toch altijd een beetje afwachten hoe het uiteindelijk gaat lopen.

Eens een project begint uit te rollen is dikwijls moeilijk om de vinger aan de pols te houden.

  • Wat is nu juist de impact op de betrokken doelgroepen?

  • Wat is hun perceptie?

  • Hoe groot is de weerstand?

  • Wat vinden zij van de communicatie?

  • Zijn zij overtuigd van de voordelen voor de organisatie, hun team én zichzelf?


Om op een objectieve manier een antwoord op deze vragen te geven, heeft ZENIT de Change Index ontwikkeld.

Minsten één keer per maand krijgt men online toegang om 5 eenvoudige vragen te beantwoorden. Op basis daarvan ontvangt het management een overzichtelijk Dash Board met alle kengetallen.

Zo weet u welke doelgroepen hoe reageren op welke beslissing of concrete actie. Belangrijk is dat u een voeling houdt met de concrete impact op betrokkenheid en motivatie. Het wordt ook duidelijk hoeveel energie “verloren” gaat in weerstand en demotivatie.

Door kort op de bal te spelen bent u in staat snel te reageren en lopende projecten bij te sturen. Ook de frequentie en aard van de communicatie kan flexibel aangepast worden. Ervaring leert ons dat het nét daar is dat het schoentje knelt.
"Toen ik in 2013 koos om een radicale en structurele verandering in ons bedrijf door te voeren, bleek Zenit een perfecte partner om dat parcours samen professioneel uit te tekenen en ook daadwerkelijk te implementeren en consequent op te volgen. Een belangrijke realisatie van de verschillende projecten is de creatie van een hecht team betrokken medewerkers, die elke dag de schouders onder onze ambitieuze groeiplannen zetten. Meer bewust en anders omgaan met de veranderende omgeving, heeft ook geleid tot een energiegevende dynamiek in onze organisatie."
Dirk Mertens CEO De Boer 4 your roof