Waarom is optimaal ownership volgens ons het ontbrekende puzzelstuk?

Het is essentieel dat medewerkers proactief en oplossingsgericht initiatief nemen, hun verantwoordelijkheid nemen en dit in een omgeving met autonomie.

Bij projecten rond Ownership zijn de resultaten echter vaak niet concreet voelbaar op de werkvloer en is de impact op strategische prioriteiten minimaal.

Dit meetinstrument geeft een antwoord op twee vragen:

  • In welke mate nemen medewerkers ownership in hun job?

  • In welke mate is de organisatie hierbij een versneller of een vertrager?

“Ongeziene Resultaten is een boek dat je als manager moet gelezen hebben: soms confronterend, soms grappig, maar met heel veel realiteitszin. Het zou onverstandig zijn dit boek niet te delen met uw naaste medewerkers.” .