Waarom is optimaal ownership volgens ons het ontbrekende puzzelstuk?

Het is essentieel dat medewerkers proactief en oplossingsgericht initiatief nemen, hun verantwoordelijkheid nemen en dit in een omgeving met autonomie.

Bij projecten rond Ownership zijn de resultaten echter vaak niet concreet voelbaar op de werkvloer en is de impact op strategische prioriteiten minimaal.

Dit meetinstrument geeft een antwoord op twee vragen:

  • In welke mate nemen medewerkers ownership in hun job?

  • In welke mate is de organisatie hierbij een versneller of een vertrager?

“Ongeziene Resultaten van Marcel Van der Avert is een hardcore studieboek voor de manager die tot op het bot gemotiveerd is om het beter te doen"