Ownership: het ontbrekende puzzelstuk

Bij essentiële veranderingsprocessen is het noodzakelijk dat medewerkers initiatief nemen om meer verantwoordelijkheid op te nemen en optimaal zelfstandig te werken. Bij projecten rond Ownership zijn de resultaten echter dikwijls niet concreet voelbaar op de werkvloer en de impact op strategische prioriteiten is minimaal.

De uitdaging is dan ook: hoe kunnen we ownership structureel én duurzaam verankeren in een organisatie?

Dit nieuwe meetinstrument geeft een antwoord op twee vragen:

  • In welke mate nemen medewerkers ownership in hun job?

  • In welke mate is de organisatie hierbij een versneller of een vertrager?

"Meer dan 20 jaar heb ik bij verschillende bedrijven samengewerkt met Marcel Van der Avert en zijn team. Op het vlak van strategiebepaling en diepgaande culltuurverandering is Zenit een échte trendsetter op de markt. Met hun state-of-the art aanpak en innovatieve methodes, hebben zij in belangrijke mate bijgedragen aan duurzame veranderingsprocessen."
William De Plecker HR Director Realdolmen