Over het belang van werken met waarden in organisaties en teams zal ik waarschijnlijk niet meer moeten overtuigen. In deze blog wil ik je aanraden om één waarde te kiezen, die voor een volledig jaar een aandachtspunt vormt voor je team. Als groep werken aan een gemeenschappelijke waarde is een interessante manier om de neuzen in dezelfde richting te krijgen.

Suggestie: neem “respect” als teamwaarde. Waarom dit interessant kan zijn voor je team, lees je verder.

“Inclusive Leadership” is een van de nieuwe trends in het landschap van leiderschap. De basis van iedere inspanning om inclusiever te zijn en diversiteit te respecteren, ligt in het vermogen van zowel de leidinggevende als van ieder teamlid om anderen te respecteren en dit ook te communiceren. De auteur definieert respect als volgt: een houding – en gedragingen die deze houding meebrengen – die uitstraalt dat iedereen het recht heeft erkent te worden als een waardevol individu dat in staat is positief bij te dragen tot het team. Dit respect maakt het voor ieder teamlid mogelijk om op een comfortabele wijze te presteren naar beste vermogen.

Respect groeit uit onze opinies, overtuigingen en gevoelens. Onze opinies kunnen in drie categorieën ondergebracht worden: waarden, vooroordelen en emoties.


 1. Begin met het bepalen en onderzoeken van je eigen waarden. Waarom is dit belangrijk om een inclusievere werkomgeving te creëren? Het antwoord ligt in het concept ‘etnocentrisme’: mensen gebruiken hun eigen waarden om gedrag, intenties en behoeften van anderen te interpreteren.


 

 1. Vooroordelen zijn positieve of negatieve, bewuste of onbewuste overtuigingen gebaseerd op de groep waartoe hij behoort. Deze vooroordelen vertekenen eveneens ons beeld van anderen, daar wij graag zien wat ons vooroordeel ons vertelt te zullen zien.

 2. Werken met personen die anders denken, spreken, werken en leven roept meestal een aantal emoties in ons op. Deze emoties richten ravages aan bij het communiceren, coachen en delegeren. Teamleden kunnen zich dan uitgesloten, gedevalueerd of niet met respect behandeld voelen. Detecteer bewust je emoties in je omgang met personen die anders zijn dan jezelf, benoem de emotie en de juiste aanleiding.


 Ben jij inclusief en hou je voldoende rekening met de eigenheid van ieder teamlid?
10 vragen ter reflectie:

 

 1. Heb ik de moed om mijn vooroordelen in kaart te brengen en deze te beletten mijn gedrag, opinies en beslissingen te bepalen?

 2. Ben ik voldoende geëngageerd om steeds voorbeeld van inclusief gedrag te fungeren?

 3. Ben ik flexibel genoeg om nieuwe invalsinhoeken en ideeën van personen die anders denken te aanvaarden?

 4. Heb ik de nodige discipline om te luisteren en te verstaan wat andere teamleden zeggen en voelen.

 5. Ben ik sterk genoeg om momenten van ongemak en verwarring te aanvaarden en toch een open geest te bewaren?

 6. Heb ik voldoende vertrouwen om hoge standaarden aan iedereen op te leggen en hen eerlijk en fair te coachen?

 7. Ben ik avontuurlijk genoeg om buiten mijn comfort zone te treden?

 8. Ben ik waakzaam genoeg om onmiddellijk in te grijpen bij niet respectvol gedrag in mijn werkomgeving?

 9. Ben ik competent genoeg om teamleden met verschillende achtergronden te motiveren om het beste van zichzelf te geven

 10. Heb ik de vaardigheden om individuele sterktes te maximaliseren in het kader van het gevoel van eenheid in een team?


 Als je “respect” als teamwaarde kiest , vertaal deze waarde dan ook naar concrete gedragskenmerken.

Tip: Kom tijdens een teammeeting tot een aantal gemeenschappelijke kenmerken komen over:

 

 • hoe operationeel samenwerken en respect voor elkaar hebben?

 • wanneer en hoe feedback geven?

 • hoe omgaan met fouten?

 • hoe de eigenheid van ieder teamlid respecteren?

 • hoe de ideale leiderschapsstijl te bepalen?

 • hoe wederzijdse verantwoordelijk op een respectvolle manier in het team te integreren?


Veel succes met werken rond “respect” in je team.

Aanbevolen boek