Vele managers en teamleiders ervaren het onaangename gevoel van “met de handrem op te rijden”. Er zijn gerichte en goed georganiseerde inspanningen om de gewenste resultaten te behalen, maar onzichtbare stoorzenders verhinderen buitengewone performantie.

In deze blog aandacht voor de schaduwzijde van “heilige koeien” in organisaties. Kostenbesparingen kunnen bijvoorbeeld ongewild leiden tot ontevreden klanten en gedemotiveerde medewerkers. Maar ook beperkende waarden (bureaucratie, manipulatie, verwarring…) in een team vormen de vierkante wielen van de kar.

Leun achterover en laat u inspireren. Nog veel succes met het neutraliseren van de resultaatremmers!

Wij kennen allen een aantal ‘heilige koeien’ in onze werkomgeving, die dikwijls leiden tot ongewenste en onverwachte consequenties. Deze ‘heilige koeien’ vermommen zich zowel in ongeschreven regels en limiterende waarden als in positieve gezonde principes en wijsheid.Jake Breeden geeft in zijn boek (Tipping Sacred Cows.Kick the Bad Work Habits that Masquerade as Virtues), ons een inzicht hoe wij met deze ‘heilige koeien’ moeten omgaan en hoe deze zelf-opgelegde limieten kunnen opgeheven worden

Het boek is opgebouwd rond 7 van de belangrijkste ‘heilige koeien’ en concrete acties om deze weg te werken in je organisatie.


  1. Automatische Samenwerking: vervangen door samenwerking gebaseerd op aansprakelijkheid.

  2. Egoïstische creativiteit: vervangen door nuttige creativiteit.

  3. Proces uitmuntendheid: vervangen door Resultaat uitmuntendheid.


In de samenvatting kan je meer lezen

Tipping Sacred Cows

In mijn boek “Ongeziene Resultaten” besteed ik een apart hoofdstuk aan deze verborgen stoorzenders. Zij zijn er de oorzaak van dat organisaties maar een fractie van hun potentieel gebruiken en gefrustreerd achterblijven met onbevredigende resultaten.

Cover boek Ongeziene resultaten

 Organisaties werken bewust met positieve waarden om hun cultuur vorm te geven in de richting van de gewenste resultaten. Er bestaan echter ook limiterende waarden die een onzichtbare rem zijn voor de groei en productiviteit van een organisatie. Deze beperkende waarden zijn onzichtbaar en de impact is enorm.Lees hier de inleiding van dit hoofdstuk.

Ongeziene Resultaten Deel Limiterende Waarden