Banner sales performance

Individuele coaching:


Na een intakegesprek worden éen-op-éen coaching sessies ingevuld in functie van de beoogde doelstellingen. Bijvoorbeeld begeleiding bij het opstellen van een account plan, individueel plan van aanpak voor prospectie, “insight selling”.

 

Field coaching:


Veruit de meest efficiënte manier om snel tot resultaten te komen is een duo-bezoek bij meerdere klanten. Een vooraf besproken focus wordt onmiddellijk na het gesprek door feedback geanalyseerd.

 

Workshops:


Ervaringsgerichte workshops brengen teams op niveau. De gebruikte methodes (bijvoorbeeld Gamification, Lego Serious Play) zijn gebaseerd op het ‘nieuwe’ en participatief leren. Opdrachten worden op verrassende manier gebracht en houden rekening met het beoogde niveau van inzicht dat men wenst te bereiken.

 

Structurele veranderingen:


Niet in alle gevallen is een ‘sales training’ de beste weg naar betere resultaten. Aan de hand van pragmatische analyse wordt advies gegeven over interne structuren, procedures, of tools een acceleratie kunnen betekenen. Bvb. Hoe klantgericht is uw organisatie. Hoe efficiënt worden klantengegevens gebruikt (CRM)? Welke zinvolle dashboards kunnen meer inzicht geven en resultaatgerichtheid aanscherpen? Hoe kan een bonusplan het juiste gedrag stimuleren? Is de opdeling van uw regio’s nog in lijn met de veranderde markt?
"Toen ik in 2013 koos om een radicale en structurele verandering in ons bedrijf door te voeren, bleek Zenit een perfecte partner om dat parcours samen professioneel uit te tekenen en ook daadwerkelijk te implementeren en consequent op te volgen. Een belangrijke realisatie van de verschillende projecten is de creatie van een hecht team betrokken medewerkers, die elke dag de schouders onder onze ambitieuze groeiplannen zetten. Meer bewust en anders omgaan met de veranderende omgeving, heeft ook geleid tot een energiegevende dynamiek in onze organisatie."
Dirk Mertens CEO De Boer 4 your roof