Banner sales performance

Individuele coaching:


Na een intakegesprek worden éen-op-éen coaching sessies ingevuld in functie van de beoogde doelstellingen. Bijvoorbeeld begeleiding bij het opstellen van een account plan, individueel plan van aanpak voor prospectie, “insight selling”.

 

Field coaching:


Veruit de meest efficiënte manier om snel tot resultaten te komen is een duo-bezoek bij meerdere klanten. Een vooraf besproken focus wordt onmiddellijk na het gesprek door feedback geanalyseerd.

 

Workshops:


Ervaringsgerichte workshops brengen teams op niveau. De gebruikte methodes (bijvoorbeeld Gamification, Lego Serious Play) zijn gebaseerd op het ‘nieuwe’ en participatief leren. Opdrachten worden op verrassende manier gebracht en houden rekening met het beoogde niveau van inzicht dat men wenst te bereiken.

 

Structurele veranderingen:


Niet in alle gevallen is een ‘sales training’ de beste weg naar betere resultaten. Aan de hand van pragmatische analyse wordt advies gegeven over interne structuren, procedures, of tools een acceleratie kunnen betekenen. Bvb. Hoe klantgericht is uw organisatie. Hoe efficiënt worden klantengegevens gebruikt (CRM)? Welke zinvolle dashboards kunnen meer inzicht geven en resultaatgerichtheid aanscherpen? Hoe kan een bonusplan het juiste gedrag stimuleren? Is de opdeling van uw regio’s nog in lijn met de veranderde markt?
Ik zou nog graag met hen samenwerken in de toekomst. Ze zijn heel professioneel. Hun medewerkers zijn van een goed niveau. Het is een bedrijf in een goede harmonie.
Q*For referentenonderzoek Citaat uit het Q*For referentenonderzoek