Klassieke organisatievormen worden uitgedaagd om te evolueren naar meer zelfsturing, wederzijdse verantwoordelijkheid en authentieke dialoog. Braaf binnen de vertrouwde krijtlijnen van de gekende leiderschapsaanpak werken is niet de oplossing.

Kies bewust voor “Get Results Together” een innovatieve methode waarbij een gemeenschappelijke leiderschapsstijl, in functie van de strategische prioriteiten, zorgt voor een nieuwe manier van samen-werken.

Een virale “infectie” verspreidt zich in alle richtingen en zorgt ervoor dat iedereen concreet bijdraagt aan de resultaten. Een cultuur van ownership creëren staat hierbij centraal.

De cirkel is rond.

 

Onze aanpak?


Wij begeleiden teams en organisaties in de meetbare verbetering van én de resultaten én de organisatiecultuur (manier van samenwerken en communiceren).

Het basisprincipe van methode “Get Results Together” is eenvoudig: resultaten is een kwestie van samenwerken: zowel tussen managers en medewerkers maar tussen alle medewerkers en teams in het netwerk van de gehele organisatie.

Indien u een specifieke vraag hebt, is Leiderschapsontwikkeling ook een belangrijke bedrage in het verbeteren van de performantie van leiders.
Ik zou nog graag met hen samenwerken in de toekomst. Ze zijn heel professioneel. Hun medewerkers zijn van een goed niveau. Het is een bedrijf in een goede harmonie.
Q*For referentenonderzoek Citaat uit het Q*For referentenonderzoek