Voor organisaties met enige maturiteit is cultuur (manier van samenwerken, betrokkenheid, motivatie), de belangrijkste onderscheidende factor in het competitieve landschap.

Samen bouwen we aan een attractieve organisatiecultuur, die medewerkers motiveren en een magnetisch veld vormt voor de externe wereld. Niet verwonderlijk dat dit leidt tot een meetbare verbetering van de gewenste resultaten.

 

Onze aanpak?


Meten is weten. In functie van het strategisch plan moeten meestal serieuze cultuurveranderingen plaatsvinden. Een nulmeting is dan een logisch gevolg: Zenit of Barrett Cultuur Meting. Wat zijn de sterke punten en de aandachtspunten van de huidige cultuur?

Op basis van de cultuurmeting wordt er een gewenste cultuuromslag geformuleerd. We brengen in kaart waar de organisatie minder van “nodig” heeft en wat er méér benadrukt moet worden in functie van het strategische businessplan.

Resultaatversnellers bij dit proces zijn persoonlijke coaching, teamcohesie, HR – en changeprojecten
Samen met de consultant hebben we de missie en de visie van het bedrijf opgesteld en de daaraan gekoppelde acties. De consultant heeft ons ook begeleid in communicatie naar de specifieke doelgroepen. Eigenlijk hebben we met zijn hulp onze wilde ideeën samen gegoten tot een werkinstrument.
Citaat uit het Q*For referentenonderzoek Q*For referentenonderzoek