Voor organisaties met enige maturiteit is cultuur (manier van samenwerken, betrokkenheid, motivatie), de belangrijkste onderscheidende factor in het competitieve landschap.

Samen bouwen we aan een attractieve organisatiecultuur, die medewerkers motiveren en een magnetisch veld vormt voor de externe wereld. Niet verwonderlijk dat dit leidt tot een meetbare verbetering van de gewenste resultaten.

 

Onze aanpak?


Meten is weten. In functie van het strategisch plan moeten meestal serieuze cultuurveranderingen plaatsvinden. Een nulmeting is dan een logisch gevolg: Zenit of Barrett Cultuur Meting. Wat zijn de sterke punten en de aandachtspunten van de huidige cultuur?

Op basis van de cultuurmeting wordt er een gewenste cultuuromslag geformuleerd. We brengen in kaart waar de organisatie minder van “nodig” heeft en wat er méér benadrukt moet worden in functie van het strategische businessplan.

Resultaatversnellers bij dit proces zijn persoonlijke coaching, teamcohesie, HR – en changeprojecten
"Toen ik in 2013 koos om een radicale en structurele verandering in ons bedrijf door te voeren, bleek Zenit een perfecte partner om dat parcours samen professioneel uit te tekenen en ook daadwerkelijk te implementeren en consequent op te volgen. Een belangrijke realisatie van de verschillende projecten is de creatie van een hecht team betrokken medewerkers, die elke dag de schouders onder onze ambitieuze groeiplannen zetten. Meer bewust en anders omgaan met de veranderende omgeving, heeft ook geleid tot een energiegevende dynamiek in onze organisatie."
Dirk Mertens CEO De Boer 4 your roof