Voor organisaties met enige maturiteit is cultuur (manier van samenwerken, betrokkenheid, motivatie), de belangrijkste onderscheidende factor in het competitieve landschap.

Samen bouwen we aan een attractieve organisatiecultuur, die medewerkers motiveren en een magnetisch veld vormt voor de externe wereld. Niet verwonderlijk dat dit leidt tot een meetbare verbetering van de gewenste resultaten.

 

Onze aanpak?


Meten is weten. In functie van het strategisch plan moeten meestal serieuze cultuurveranderingen plaatsvinden. Een nulmeting is dan een logisch gevolg: Zenit of Barrett Cultuur Meting. Wat zijn de sterke punten en de aandachtspunten van de huidige cultuur?

Op basis van de cultuurmeting wordt er een gewenste cultuuromslag geformuleerd. We brengen in kaart waar de organisatie minder van “nodig” heeft en wat er méér benadrukt moet worden in functie van het strategische businessplan.

Resultaatversnellers bij dit proces zijn persoonlijke coaching, teamcohesie, HR – en changeprojecten
"Als bedrijf hebben we grote uitdagingen en we moeten niet alleen nieuwe markten aanboren, maar ook onze medewerkers moeten als volwaardige entrepeneurs aan de slag. Vertrekkende van onze waarden, visie en missie hebben we samen met Zenit een nieuw elan in onze organisatie verankerd. Zij begrijpen onze uitdagingen, zijn een trouwe bondgenoot en we zijn blij met het resultaat. Indien je olympische prestaties wil neerzetten moet je echter hard trainen. Dit is een evidentie."
Patrick O CEO Viessmann