Voor organisaties met enige maturiteit is cultuur (manier van samenwerken, betrokkenheid, motivatie), de belangrijkste onderscheidende factor in het competitieve landschap.

Samen bouwen we aan een attractieve organisatiecultuur, die medewerkers motiveren en een magnetisch veld vormt voor de externe wereld. Niet verwonderlijk dat dit leidt tot een meetbare verbetering van de gewenste resultaten.

 

Onze aanpak?


Meten is weten. In functie van het strategisch plan moeten meestal serieuze cultuurveranderingen plaatsvinden. Een nulmeting is dan een logisch gevolg: Zenit of Barrett Cultuur Meting. Wat zijn de sterke punten en de aandachtspunten van de huidige cultuur?

Op basis van de cultuurmeting wordt er een gewenste cultuuromslag geformuleerd. We brengen in kaart waar de organisatie minder van “nodig” heeft en wat er méér benadrukt moet worden in functie van het strategische businessplan.

Resultaatversnellers bij dit proces zijn persoonlijke coaching, teamcohesie, HR – en changeprojecten
“Ongeziene Resultaten is een boek dat je als manager moet gelezen hebben: soms confronterend, soms grappig, maar met heel veel realiteitszin. Het zou onverstandig zijn dit boek niet te delen met uw naaste medewerkers.” .