Banner strategie
Strategie
Onze aanpak?

Drie kernwoorden van onze aanpak:

  • Eenvoud

  • Communicatie

  • Focus


Een Strategische Workshop zorgt ervoor dat Missie & Waarden worden geformuleerd. Ofwel vertrekken we van een ongeschreven blad, ofwel worden de bestaande Missie & Waarden als input genomen voor dit creatief proces.
Samen met het Management Team wordt er een Strategisch Businessplan ontwikkeld. Het is de bedoeling dit te vertalen in doelstellingen en concrete verwachtingen voor alle medewerkers van de organisatie.

 Cultuur
 Onze aanpak?

Meten is weten. In functie van het strategisch plan moeten meestal serieuze cultuurveranderingen plaatsvinden. Een nulmeting is dan een logisch gevolg. Wat zijn de sterke punten en de aandachtspunten van de huidige cultuur?
Op basis van de cultuurmeting wordt er een gewenste cultuuromslag geformuleerd. We brengen in kaart waar de organisatie minder van “nodig” heeft en wat er méér benadrukt moet worden in functie van het strategische businessplan.
“Ongeziene Resultaten" is een inspirerend boek dat de aandacht wegtrekt van spreadsheets en zich richt op moeilijk observeerbare, maar kritische processen in een organisatie. Vlotte en verplichte lectuur voor wie wil werken aan een gezonde en productieve organisatie!”