Samenwerken in je team loopt doorgaans vlot, maar wanneer er andere departementen bij betrokken zijn, dan is het een ander verhaal. Herkenbaar?  “Verkopen is niet zo moeilijk, maar intern de zaken geregeld krijgen, dat is écht moeilijk”, hoor je wel eens ironisch sales mensen zeggen. Het spanningsveld tussen ondersteunende- en operationele afdelingen of binnen- en buitendiensten, is voor velen een bron van frustratie.

Vele organisaties komen dan ook tot de onbehaaglijke vaststelling dat de samenwerking tussen teams, departementen of afdelingen, een stoorzender is. Silo mentaliteit en imperiums uitbouwen, blijken zelfs belangrijker dan met de neuzen in dezelfde richting samen te werken aan de organisatiedoelstellingen. De effecten van de Silo mentaliteit worden echter dikwijls verkeerd ingeschat of geminimaliseerd. Pas als de pijngrens voelbaar is en aanhoudt, ontstaat er eensgezindheid dat er toch “iets moet gebeuren”.

De Silo methode met meetinstrument wordt gebruikt in een structurele en grondige aanpak om de samenwerking tussen kritieke departementen duurzaam te verbeteren.

Silo-traject overzicht:

Stap 1: Selectie van de kritieke departementen

Stap 2: Meetinstrument met online bevraging voor alle medewerkers van de drie geselecteerde departementen

Stap 3: Resultaten van de bevraging & actieplan tijdens tweedaagse-daagse workshop met VP’s en delegatie van de 3 afdelingen

Stap 4: Terugkoppeling van resultaten en actieplannen tijdens feedbacksessies in de drie afdelingen en hun medewerkers

Stap 5: Opvolging & verankering van de actiepunten

Het Silo-virus: de onzichtbare saboteur

Op vele vlakken zijn ze perfect. Dan is het ook logisch dat je betaalt voor kwaliteit, maar het is waar voor het geld. Positief bij Zenit is dat er geen verdoken kosten zijn, maar duidelijke prijsafspraken all-in. Achteraf komt er geen aap uit de mouw.
Q*For referentenonderzoek Citaat over de prijs-kwaliteitverhouding uit het Q*For referentenonderzoek