We zijn het er over eens: gas geven met een opgetrokken handrem, gaat ons met de wagen niet ver brengen. Maar hoe staat het met ons team? Hebben we soms niet het gevoel dat we veel gas geven en dat we ter plaatste blijven staan? Misschien zijn er wel obstakels en hindernissen, die ons team verhinderen om de gewenste resultaten te behalen. Misschien is de tegenwind gewoon té krachtig…

Moderne en recente motivatietheorieën houden het eenvoudig: mensen komen gemotiveerd naar hun werk en willen het beste van zichzelf geven. Dat is de startpositie voor het merendeel van de mensen. Demotiverende regels en procedures slagen er in om mensen al snel in een andere stemming te brengen. Een leidinggevende die bijvoorbeeld alleen maar oog heeft voor fouten en zaken die verkeerd lopen en nooit eens een waarderend woord uitbrengt, kan een verdere stap zijn in de demotivatie. De kers op de taart kan een collega van een andere dienst zijn, die moeilijk doet in de dagelijkse samenwerking en vooral oog en oor heeft voor de belangen van zijn eigen dienst. Wat blijft er dan nog over van de positieve gemotiveerde startpositie?

In plaats van te zoeken naar inspirerende motiverende maatregelen, kan het productiever zijn demotiverende factoren weg te werken en te neutraliseren.

Bekijk uw team eens vanuit deze invalshoek. Welke procedures en regels kunnen aangepast worden, waardoor ze niet meer demotiverend zijn en toch hetzelfde effect hebben? Hoe kan de samenwerking met andere diensten verbeterd worden in functie van de gemeenschappelijke doelstellingen? Tot slot, probeer vat te krijgen op uw eigen leiderschapsstijl?. Wat zijn ongewenste neveneffecten van uw specifieke aanpak en stijl?

 Roddels, machtsspelletjes, slechte coördinatie van teams: symptomen van wat Marlene Chism in haar boek ‘werkplaats drama’ noemt. Het zijn obstakels die maken dat talent wegvloeit, die werkelijke productiviteit en winst in de weg staan en de effectiviteit langzaam maar zeker wegvreet.De kost om een goede medewerker te vervangen wordt voor een doorsnee werknemer ingeschat op 30% tot 50% van het jaarloon en voor gespecialiseerde en ervaren werknemers zelfs op 400%.Al te gemakkelijk zegt men dat dit een normale turnover van personeel is, maar dan ontkent men dat de relatie met de directe chef de meest beslissende factor is.

‘Het drama’ is de situatie, ‘jouw drama’ is hoe dat je hierop reageert. Misschien kan je ‘het drama’ niet stoppen maar je kan zeker ‘jouw drama’ stoppen. Vivian Greene stelde ooit: ‘Het leven gaat niet over het wachten tot de storm overgaat, maar over het leren dansen in de regen’.

Auteur  Marlene Chism, communicatie specialiste, reikt ons een methodologie aan in 8 stappen om het negatief denken te doorbreken.

Acht tips voor het wegnemen van de obstakels van een onproductief team


 1. Laat de mist verdwijnen.
  Diegene die duidelijkheid brengt, stuurt het schip en duidelijkheid kan iedere situatie veranderen. Eenmaal je duidelijkheid schept kan je de juiste, gemotiveerde en enthousiaste mensen aantrekken, die allen naar dezelfde objectieven toe werken. Stel je volgende vragen: “Waar ben ik nu?”, “Wat wil ik?” en “Waar ligt mijn engagement?”

 2. Identificeer de kloof.
  Velen blijven steken in de kloof tussen waar zij zijn en waar zij willen zijn. Als leider weet je niet altijd vooraf wat nodig zal zijn of welke veranderingen en obstakels er zullen opduiken. Maak een onderscheid tussen de “harde” elementen (SWOT, strategie, marketingplan) en “zachte” elementen (emotioneel en mentaal proces) die nodig zijn om de kloof te overbruggen.


 

 1. Vertel jezelf de waarheid.
  Iedereen beleeft zijn leven vanuit de verhalen die zij geloven. Uw waarheid is slechts één versie van de grotere realiteit. Ontkenning is een manier om verantwoordelijkheid te ontlopen. Luister naar ‘red flags’ in de verhalen die je medewerkers vertellen: excuses waarom zaken niet kunnen veranderen, waarom zaken zijn zoals ze zijn en hoe anderen verkeerd bezig zijn.


 

 1. Heruitvinden en terug uitlijnen.
  Dit gaat over het worden van de persoon die je wil zijn zodat je in lijn in alle duidelijkheid bent met je waarden. Geef jezelf de toelating om uit te blinken en stop anderen te definiëren wie je bent.


 

 1. Stop het “relatie-drama”.
  Alleen als je bereid bent anders te denken over een ander persoon, kan je je relatie met deze persoon veranderen. Relaties starten steeds op het niveau van het denken. Je gedachten beïnvloeden je gedrag en dus je relaties. Je succes en ook je geluksgevoel zijn direct gerelateerd tot de kwaliteit en kwantiteit van je relaties.


 

 1. Richt je energie.
  Alles in het universum is samengesteld uit energie en alle energie systemen werken samen. De leider die de energie kan richten, brengt het beste in anderen naar boven. Het richten van energie betekent concreet: grenzen bepalen, noden ingevuld zien en systemen die ons helpen tijd te maximaliseren.


 

 1. Laat je weerstand los.
  Je kan geen probleem oplossen tenzij je de situatie aanvaardt. Wanneer je een oplossing wil voordat de weerstand is verdwenen, zal je meer ‘drama’ creeëren. De oplossing is slechts mogelijk nadat je de weerstand hebt losgelaten. Leiders ervaren dagelijks weerstand en moeten deze weerstanden neutraliseren en medewerkers verantwoordelijkheid laten nemen.


 

 1. Wees een ‘schepper’.
  Herken en moedig medewerkers aan met creatieve ideeën, die keuzemogelijkheden zien of aanbrengen in moeilijke omstandigheden. Als leider moet je ook ‘scheppers’ ontwikkelen in je team. Geef hen de kans om te komen tot bewuste keuzes: zij zullen gemotiveerder zijn.


Meer informatie in de boekbespreking

Stop Workplace Drama