Zelfvertrouwen en optimisme zijn twee belangrijke kenmerken van goede leiders. Keerzijde van de medaille is dat het ook kan leiden tot een disconnectie met de realiteit en… te weinig inzicht in de eigen beperkingen. Uiteindelijk is het een evenwichtsoefening tussen gezonde assertiviteit en het bewustzijn van je eigen tekorten & beperkingen.

Hoewel de nadruk leggen op je sterktes en positieve kenmerken een prachtig pad is met een mooie bestemming, is het ook een gezonde reflex om je open te stellen voor je “blindspots” en er concreet aan te werken. Niet weten wat je niet weet of kan, leidt zelden tot ongeziene successen.“Leadership Blindspots. How Successful Leaders Identify and Overcome the Weaknesses That Matter. Robert Bruce Shaw. Jossey-Bass, 2014.”

Goede leiders groeien uit tot uitstekende leiders door bekwaam om te gaan met hun kwetsbaarheden. Dit boek leert je een inzicht te krijgen in en om te gaan met de zwakkere punten die je effectiviteit, resultaten en carrière kunnen beschadigen.

De term ‘blindspot’ refereert naar een niet herkende zwakheid of bedreiging die je succes als leider ondermijnt.

 Twee eerder verrassende kwaliteiten van blindspots zijn:


  • Sterke punten van je leiderschap zijn dikwijls te vinden in de directe nabijheid van je blindspots.

  • Blindspots waarvan je bewust wordt verdwijnen niet zomaar definitief; zij kunnen zomaar terug opduiken in de toekomst.


Drie verschillende vormen van “blindheid” van een leider:

  • Gebrek aan bewustzijn: wordt regelmatig verrast door situaties die men niet zag aankomen.

  • Verkeerde inschatting: het weigeren om de realiteit van risico’s onder de ogen te zien.

  • Gebrek aan actie: ziet problemen aankomen, doch verzuimt actie te ondernemen (soms door gebrek aan vaardigheden).


Lees meer in de samenvatting van dit boek.

Samenvatting Leadership Blindspots