Volgens een onderzoek van Pat Zigarmi en Judd Hoekstra mislukken 70% van alle veranderingsprocessen en starten 29% zonder een doordacht plan en structuur.

Kernvraag is dus: hoe kan je het beter doen?

Als we kort door de bocht gaan zijn er twee belangrijke aandachtspunten:

 1. Zorg voor een systematische aanpak en een duidelijk globaal plan.

 2. Hou rekening met de emotionele onderbouw bij veranderingsprocessen.


In deze blog zullen we beiden elementen aan bod laten komen.David S. Pottruck geeft in zijn boek (Stacking the Deck. How to Lead Breakthrough Change Against Any Odds.Jossey-Bass, 2014) een 9 stappenplan om veranderingen systematisch en grondig aan te pakken.

 • Stap 1: Bepaal de nood tot verandering en de urgentie ervan.

 • Stap 2: Stel je team samen en breng de neuzen in dezelfde richting.

 • Stap 3: Ontwikkel en communiceer een klare en meeslepende visie.

 • Stap 4: Voorzie de gekende en ongekende barrières.

 • Stap 5: Stel een werkbaar plan op.

 • Stap 6: Splits op en bouw een momentum op via “quick wins”.

 • Stap 7: Definieer metrics, ontwikkel analytics en communiceer resultaten.

 • Stap 8: Evalueer en motiveer je team. Werf aan.

 • Stap 9: Test met pilootprojecten


Lees meer in de samenvatting van dit boek.

Stacking the Deck

Een systematisch plan zoals beschreven in dit boek, is noodzakelijk, maar garandeert nog geen succes. Meestal loopt niet alles netjes volgens plan. Medewerkers zijn niet spontaan enthousiast voor de gewenste gedragsveranderingen en er wordt ook dikwijls emotioneel gereageerd. We moeten de moed hebben de begane paden te verlaten en oog en oor te hebben voor de verborgen processen die als een stoorzender werken.

5 tips:

 1. Luister naar het onuitgesprokene: wat leeft er écht in de teams?

 2. Organiseer doorheen de organisatie een open dialoog per team over de weerstanden tegen de veranderingen.

 3. Maak een concreet actieplan om deze weerstanden te neutraliseren.

 4. Inventariseer de belemmerende overtuigingen. Het is belangrijk de onzichtbare obstakels in kaart te brengen.

 5. Blijf flexibel en creatief: een strak plan is prima, maar er zijn verschillende wegen naar het zelfde doel.

"Als bedrijf hebben we grote uitdagingen en we moeten niet alleen nieuwe markten aanboren, maar ook onze medewerkers moeten als volwaardige entrepeneurs aan de slag. Vertrekkende van onze waarden, visie en missie hebben we samen met Zenit een nieuw elan in onze organisatie verankerd. Zij begrijpen onze uitdagingen, zijn een trouwe bondgenoot en we zijn blij met het resultaat. Indien je olympische prestaties wil neerzetten moet je echter hard trainen. Dit is een evidentie."
Patrick O CEO Viessmann